website created by
orbie computers

 


Szakmai programok a Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában


Az elméleti oktatás mellett fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a szakmai élet területéről is minél több ismeretet szerezzenek. Az elmúlt időszakban számos olyan lehetőséget biztosítottunk tanulóinknak, amelyek során betekintést nyerhettek az egyes idegenforgalmi intézmények (utazási irodák, szállásintézmények) működésének mindennapjaiba.
A kölcsönös együttműködés révén az elméleti oktatáson átvett tananyagot ilyen módon a valós életben is elsajátíthatták. A szakmai információk mellett kötetlen beszélgetésre is sort kerítettünk minden alkalommal, amely folyamán a diákok feltehették kérdéseiket. Érdeklődéssel kérdeztek az adott szakmáról, az idegenforgalom aktuális helyzetéről, a várható trendekről, jövőbeli elhelyezkedési esélyeikről. Minden egyes szakmai programot, napot elégedetten zártunk le.
Ezúton is köszönjük a lehetőséget az egyes intézményeknek!

Németh Péter
közgazdász, az iskola tanára