website created by
orbie computers

 


Zaróvizsgák

A cukrász szakmát tanuló diák a 3-éves tanulmányi idő alatt szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatásban sajátítja el szakmája minden fortélyát. A szakma szakvizsgával végződik, amely három részből tevődik össze: írásbeli, gyakorlati és elméleti.

 • A záróvizsga írásbeli része a szaktantárgyakból összeállított kérdésekből, feladatokból tevődik össze. Az írásbeli megoldására felhasználható idő 120 perc.
 • A záróvizsga gyakorlati része két napig tart. Ez idő alatt a diák egy díszmunkát, vagyis alkalmi tortát és egy cukrászati terméket készít el.
 • A záróvizsga elméleti része a szaktantárgyakból összeállított tételsorokat tartalmazza. A szaktantárgyak közé tartozik: nyersanyagismeret, cukrászati technológia és gépek.

 

A fodrász szakmát tanuló diák a 3-éves tanulmányi idő alatt szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatásban sajátítja el a fodrász szakmát. A szakma szakvizsgával végződik, amely írásbeli, gyakorlati és elméleti részből áll.

 • A záróvizsga írásbeli része a szaktantárgyakból összeállított kérdésekből, feladatokból tevődik össze. Az írásbeli megoldására felhasználható idő 120 perc.
 • A záróvizsga gyakorlati része a fodrászszalonban zajlik. A diák modelljein mutatja be a gyakorlati képzésen elsajátított ismereteit. A frizurák sikeres elkészítéséhez a tanulónak a legfontosabb fodrászati munkákat kell elvégeznie.
 • A záróvizsga elméleti része a szaktantárgyakból összeállított tételsorokat tartalmazza. A szaktantárgyak közé tartozik: anyagismeret, technológiai ismeretek és egészségtan.

 

 Az autószerelő-műszerész és az autószerelő-villamos műszerész szakmát tanuló diák záróvizsgán akkor vehet részt, ha sikeresen befejezte a hároméves tanulmányi időt. A záróvizsga három részből áll:

 • A záróvizsga írásbeli része a szaktantárgyakból összeállított kérdésekből, feladatokból tevődik össze. Az írásbeli megoldására felhasználható idő 120 perc.
 • A záróvizsga gyakorlati részét márkaszervizekben végzik el, ahol a tanuló szakmai felkészültségét értékelik.
 • A záróvizsga elméleti része a szaktantárgyakból összeállított tételsorokat tartalmazza. Az autószerelő-műszerész szaktantárgyai közé tartozik az elektrotechnika, a gépkocsik, a gépkocsi-diagnosztika és javítás. Az autószerelő-villamos műszerész szaktantárgyai közé tartozik: elektronika, elektromos tartozékok, villamossági mérések, gépkocsik, gépkocsi-diagnosztika és javítás.

 

A szakács, szakácsnő és a pincér, felszolgálónő szakmát tanuló diák a 3-éves tanulmányi idő alatt elméleti és szakmai gyakorlati oktatáson sajátítja el szakmája minden fortélyát. A szakma szakvizsgával végződik, mely három részből tevődik össze:

 • A záróvizsga írásbeli részén a diák egy teszt keretén belül bizonyíthatja elméleti tudását. A tesztben szereplő kérdések a 3 év alatt tanult gasztronómiai szaktantárgyak összegét foglalja magába. A teszt 50 kérdést tartalmaz, melynek megoldására 120 perc van megadva. 
 • A záróvizsga gyakorlati részén a diák számot ad tudásáról, melyet a szakgyakorlaton szerzett. A szakács, szakácsnő szakmát tanuló diák valamilyen ünnepi alkalomra készít háromfogásos menüt két személyre.
  A pincér, felszolgálónő szakmát tanuló diák ünnepi alkalomra megterítt egy asztalt két főre. Saját kezűleg készíti el a menülapot.
  A szakács, szakácsnő szakmát tanuló diák az ételsort elkészíti, a pincér, felszolgálónő szakmát tanuló diák pedig az ételsorhoz megfelelően megterítt egy asztalt, majd a kész ételeket felszolgálja.  
 • A záróvizsga elméleti része a szaktantárgyakból összeállított tételsorokat tartalmazza. A szaktantárgyak közé tartozik: élelmiszer-ismeret és táplálkozástan, technológia, terítési és tálalási ismeretek.

 

A hentes szakmát tanuló diák a 3-éves tanulmányi idő alatt szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatásban sajátítja el szakmája minden fortélyát. A szakma szakvizsgával végződik, amely három részből tevődik össze: írásbeli, gyakorlati és elméleti.

 • A záróvizsga írásbeli része a szaktantárgyakból összeállított kérdésekből, feladatokból tevődik össze. Az írásbeli megoldására felhasználható idő 120 perc.
 • A záróvizsga gyakorlati részét a húsüzemekben végzik, ahol a tanuló szakmai felkészültségét értékelik.
 • A záróvizsga elméleti része a szaktantárgyakból összeállított tételsorokat tartalmazza.

 

A vendéglátó-ipar és idegenforgalom tanulmányi szakon tanuló diák képzése öt évig tart és a tanulmány érettségi vizsgával végződik. Az első három évben a gasztronómiai tantárgyakon belül elsajátítja mindazt, ami a vendéglátó-iparral öszefügg (szakács, szakácsnő és pincér, felszolgálónő szakma alapjait). A harmadik év végén a tanuló szakvizsgát tehet szakács, szakácsnő vagy pincér, felszolgálónő szakmából. A szakvizsga három részből tevődik össze:

 • A záróvizsga írásbeli része a szaktantárgyakból összeállított kérdésekből, feladatokból tevődik össze. Az írásbeli megoldására felhasználható idő 120 perc.
 • A záróvizsga gyakorlati részén a tanulók csoportban dolgoznak, és valamilyen ünnepi alkalomra készítenek menüt, valamint megvendégelik a meghívott vendégeket. A záróvizsga gyakorlati része egy záródolgozatot is magába ölel, melynek az adott ünnepi alkalomhoz kapcsolatos gasztronómiai alapokat kell tartalmaznia.
 • A záróvizsga elméleti résszel zárul, mely a szaktantárgyakból összeállított tételsorokat tartalmazza. A szaktantárgyak közé tartozik: táplálkozástan, élelmiszer-ismeret, ételkészítési technológia, felszolgálás technikája. A vendéglátó-ipar és idegenforgalom tanulmányi szak utolsó két éve a hotel szakma gazdasági ismereteibe vezeti be a diákot.


Záróvizsga 2013


Záróvizsga 2012


Záróvizsga 2011


Záróvizsga 2010


Záróvizsga 2009