website created by
orbie computers

 

    Élet az iskolánkban - az iskolánkról általában; ars poeticánk

A Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola épülete a Dunaszerdahely központjához közeli Neratovicei téren található. Talán inkább épületkomplexumról kellene beszélni, hiszen intézményünk kinőtte a pár éve megnyitott sok tantermes épületet, s a 2008/2009-es tanévtől egy vadonatúj, korszerűen berendezett egység áll a diákok és a tanárok rendelkezésére.

Iskolánk diákközpontú – hangozzék e kijelentés bárhogyan is, a mi esetünkben ez nem csupán elcsépelt szólam, hanem a mindennapi oktatási gyakorlat és a diákok visszajelzései igazolják, no meg, az évről évre növekvő diáklétszám. Ez utóbbi természetesen annak is köszönhető, hogy a nálunk felkínált tanulmányi szakok és szakmák valóban a keresletből indulnak ki.

Fiatal tanári karunk rugalmas, képes alkalmazkodni a diákok változó igényeihez és az új oktatási program kívánalmaihoz. Míg tanáraink a tanítási órákon és az iskola épületében megkövetelik a fegyelmet, addig a felmerülő problémákat igyekeznek partneri módon kezelni. Ennek is köszönhető, hogy iskolánk folyosóin oldott és baráti hangulat uralkodik.

Nem csupán a diákokkal folytatott párbeszédet tartjuk fontosnak, hanem azok jogi képviselőivel is. A velük való kapcsolattartás, állandó konzultáció során számos problémának mehetünk elébe. Nem csak az osztályfőnökök, hanem az egyes tanárok is szívesen állnak az érdeklődő szülő rendelkezésére.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az oktató-nevelői munka nem korlátozódhat kizárólag tantermekre és a tanítási időre. Még akkor sem, ha kiválóan felszerelt szaktantermekben és tiszta, korszerű tantermekben folyik nálunk a tanítás. Diákjaink a szakmáknak és szakoknak megfelelő tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt. Az év végi osztálykirándulásokat is igyekszünk úgy megtervezni, hogy a kikapcsolódás mellett a diákok kulturális élményekkel is gazdagodjanak. Rendszeresen járunk színházba, moziba. Arra törekszünk, hogy az efféle, tágabb, igényesebb látásmódot kínáló programok a felsőbb évfolyamokban már igényként fogalmazódjanak meg a diákokban.

Ezek mellett „idehaza”, az iskola épületében is szervezünk kulturális és szórakoztató programokat. Hagyományt teremtettünk az elsősök felavatásával, amely egy igazi „disco”-partival végződött. Diákjaink kedves programmal készülnek az iskolai télapó ünnepségre is: minden osztály egy-egy énekprodukcióval köszöntöti a közelgő ünnepeket, s egy igazi, közösségi élményben lehet részünk; a diákok lelkesedése folytatásra kötelezi a szervezőket. Érdemes megemlíteni még a Valentin napi, karaokéval egybekötött mulatságot. Az elmúlt évekhez hasonlóan a tanév végén megrendezzük a gulyásfőző versenyt is, amelyen az egyes osztályok saját recept és ötletek alapján variálják át a „gulyásról” addig élt képünket. Az esemény még sajtóvisszhangot is kapott…

A számos program megszervezésében a diákönkormányzat vezetői és az általuk „beszervezetett” diákok jeleskednek, nem beszélve a tanárokról természetesen, akik sokszor személyes érdekeket és elfoglaltságokat félretéve segítenek. Az önkormányzat szerepe elvben nem csak ebben merül ki. Egyik fontos feladata a közösségteremtés, valamint a diákérdekek átgondolt képviselete. E téren természetesen még sokat kell dolgoznunk, mint ahogyan másban is.

Végezetül meg kell említenünk a harmadik évfolyamába lépett iskolaújságot is. Olyan fórummá szeretnénk alakítani, ami helyet ad a tehetségnek, amiben a diák valóban teret adhat kreativitásának. Ha elolvassuk a megjelent számokat, kijelenthetjük, jó úton haladunk.